Näen toivoa:
lehdet vihertävinä
kesään katsoen.

Kesään

Klasun haiku 1.6.2016

Advertisement