Osa

Osakseni saan
kätkeä paljon, paljas
vain siivu silmän.