Karit

En enää väistä.
En silti anna kaiken
ajelehtia,
virrata karikkoihin.
Katson tarkkaan eteeni.