Sisään

Ikkuna sulkee
sisälle, sisään näkee
suljetuin silmin.

Advertisement