Ääni

Unen humina,
verenkierron ääni. Se
kuuluu sydämeen.

Pinta

Katsotko valon
katoa, ikkunasta
vain mustaa pintaa?