Villaisa

Väsyneen päivän
villaisa viltti lepää
iltani päällä.

Mainokset

Tasaus

Kun päivän pituus
tasaa yön, varastoi
valon väläys.